10 μL CSR-LVSI with 5 ng Nitrosamines, THF, and 1,4-Dioxane On-Column

Peaks
1.Tetrahydrofuran
2.1,4-Dioxane
3.N-Nitrosodimethylamine
4.N-Nitrosomethylethylamine
Peaks
5.N-Nitrosodiethylamine
6.N-Nitrosopyrrolidine
7.N-Nitrosodi-n-propylamine
8.N-Nitrosopiperidine
9.N-Nitrosodi-n-butylamine
* Toluene contaminant
image
GC_EV1345
ColumnRxi®-5Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 1.00 µm (cat.# 13653)
using Rxi® guard column 10 m, 0.53 mm ID (cat.# 10073)
with BGB P/N: 2553LD
Sample1,4-Dioxane (cat.# 30287)
Nitrosamine calibration mix, Method 521 (cat.# 31898)
Tetrahydrofuran (THF) (cat.# 30414)
Diluent:Dichloromethane
Conc.:0.5 µg/mL
Injection
Inj. Vol.:10 µL splitless (hold 1.5 min)
Liner:Premium 4 mm single taper w/wool (cat.# 23303.5)
Inj. Temp.:275 °C
Purge Flow:100 mL/min
Oven
Oven Temp.:35 °C (hold 1.5 min) to 50 °C at 50 °C/min (hold 2.02 min) to 320 °C at 11.12 °C/min (hold 1.5 min)
Carrier GasHe, constant flow
Flow Rate:5.08 mL/min
DetectorMS
Mode:SIM
SIM Program:
GroupStart Time
(min)
Ion(s) (m/z)Dwell (ms)
14.6342, 46, 71, 72, 78, 80 40
25.358, 62, 64, 88, 96 40
35.842, 43, 46, 48, 74, 80 40
46.542, 44, 56, 88, 102 40
5956, 68, 70, 78, 86, 100, 130, 144 25
61155, 56, 84, 114 40
71399, 116, 141, 158 40
Transfer Line Temp.:320 °C
Analyzer Type:Quadrupole
Source Temp.:230 °C
Quad Temp.:150 °C
Solvent Delay Time:4.63 min
Tune Type:BFB
Ionization Mode:EI
InstrumentAgilent 7890A GC & 5975C MSD
Download PDF

Printing tips! To print chromatograms full page, change the print settings in the print dialogue window of your PDF reader software: 1) "fit" or "fit to page", 2) "landscape" for wide chromatograms or "portrait" for tall chromatograms.